Підвищення ефективності навчання
Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Традиційне тлумачення терміну “методи навчання” є таким: це “упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань”.

На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в комплексний “пакет”, систему прийомів, за допомогою яких педагог і учні реалізують поставлені цілі.

Вибір методів навчання зумовлений:

§   цілями навчання;

§   змістом навчального матеріалу та спеціфікою предметної області;

§   темпом та терміном процесу навчання;

§   стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога;

§   дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;

§   рівнем підготовки учнів.

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

При плануванні конкретних уроків педагогу необхідно враховувати, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:

§   активну участь учнів у процесі навчання;

§   встановлення зворотного зв’язку в системі “педагог–учень”;

§   можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

§   розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах);

§   мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях;

§   можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

 

У процесі навчання найбільш доцільне використання, в першу чергу, тих методів, при яких:

в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці;

учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку;

відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності.

 

Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання (ІАМН). Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємо­дії через бесіду, діалог. Найбільш ефетивні результати при застосуванні ІАМН можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

 

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

§ Проблемна лекція;

§ Семінар;

§ Бесіда;

§ Мозкова атака;

§ Дискусія;

§ Дебрифінг;

§ Майстерня;

§ Опитування експертів

Неігрові:

Вивчення конкретних ситуацій;

Вирішеня виробничих завдань;

Імітаційні вправи

Ігрові:

Імітаційний тренінг;

Ділова гра;

Рольова гра;

Ігрове проектування;

Груповий тренінг

 

Класифікація інтерактивних методів навчання

Не імітаційні

Імітаційні

ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

 

Правила організації інтерактивного навчання:

 

1.       Правило перше. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;

2.       Правило друге. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

3.       Правило третє. Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах;

4.       Правило четверте. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

5.       Правило п’яте. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

  

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам’ятовують:

80% того, що висловлювали самі;

90% того, що робили самі.

 

Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і тд.
 
Категория: Мои статьи | Просмотров: 3670 | Добавил: ua | Рейтинг: 5.0/1